Hvem bestemmer ombord

Kaptajnen eller Kontreadmiralen?

 

For at få en klar organisering ombord benævner vi Bjarne "Kaptajn" og Anne-Marie "Kontreadmiral".

Derved er det klart, at Bjarne har ansvaret for fartøjet, men det er Anne-Marie der overordnet bestemmer...

 

Wikipedia skriver:

Kaptajn(Latin): caput for 'hoved') benævner den person, der har ansvaret for et fartøj, i daglig tale skipper.
På større fartøjer rangerer kaptajnen som øverste officer i besætningen.

 

 

Kontreadmiral (Fransk): contre for 'modsat' - havde ansvaret for den agterste del af en flåde, 'modsat' admiralen) er en søofficersgrad over flotilleadmiral og under viceadmiral. Svarer til generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.
Kontreadmiral er den højeste tjenstgørende grad indenfor Søværnet og vil typisk være chef for en kommando, fx Søværnets Operative Kommando (SOK).