Afstandstabeller til søs - Danmark

 

Grænserne er så vidt muligt lagt ved havne eller punkter, man alligevel passerer på turen fra det ene område til det andet. Man må så gå via denne havn over i den næste tabel.
Grænsehavnene er:
For Vesterhavet: Skagen Havn og Thyborøn Havn.
For Kattegat: Skagen Havn, Hals Barre, Grenå Havn, Ballen Havn, Sjællands Rev (Snekkeløbet), Helsingør Nordhavn.
For Sundet: Helsingør Nordhavn, Mønbroen, Klintholm Havn, Falsterbo Kanal S.
For Østersøen: Klintholm Havn, Falsterbo Kanal S., Gedser Havn.
For Smålandsfarvandet: Lohals Havn, Agersø Havn, Mønbroen, Klintholm Havn.
For Lillebælt og farvandet syd for Fyn: Lohals Havn, Bagenkop Havn, Fredericia Havn.
For Århus Bugt og Storebælt: Fredericia Havn, Grenå Havn, Sjællands Rev (Snekkeløbet), Lohals Havn, Agersø Havn.
For Limfjorden: Thyborøn Havn og Hals Barre 

 

Vesterhavet

 

Arendal

Esbjerg

Hanstholm

Hirtshals

Hvide
Sande

Kristians-
sand

Skagen

Thyborøn

Arendal

 

196

80

64

152

39

80

109

Esbjerg

196

 

118

171

47

175

202

90

Hanstholm

80

118

 

53

74

64

83

31

Hirtshals

64

171

53

 

126

72

30

83

Hvide Sande

152

47

74

126

 

130

158

46

Kristianssand

39

175

64

72

130

 

94

88

Skagen

80

202

83

30

158

94

 

114

Thyborøn

109

90

31

83

46

88

114

 

 

 

Limfjorden

 

Hals

Hals
Barre

Lem-
vig

Løg-
stør

Nibe

Nykø-
bing
M

Skive

Struer

Thisted

Thyb-
orøn

Ålborg
(Jern-
bane-
broen)

Hals

 

2,4

86

41

29

59

69

79

61

90

17

Hals Barre

2,4

 

88

44

32

62

71

81

63

93

19

Lemvig

86

88

 

44

62

28

51

17

41

11

69

Løgstør

41

44

44

 

17

18

28

38

19

49

25

Nibe

29

32

62

17

 

35

45

55

37

66

13

Nykøbing M

59

62

28

18

35

 

25

21

23

33

43

Skive

69

71

51

28

45

25

 

44

37

56

52

Struer

79

81

17

38

55

21

44

 

34

22

62

Thisted

61

63

41

19

37

23

37

34

 

46

44

Thyborøn

90

93

11

49

66

33

56

22

46

 

74

Ålborg(Jernbanebroen)

17

19

69

25

13

43

52

62

44

74

 

 

 

Kattegat

 

Anholt

Frede-
riks-
havn

Grenå

Göte-
borg

Hals
Barre

Hel-
sing-
ør

Hol-
bæk

Hunde-
sted

Mari-
ager

Mar-
strand

Ran-
ders

Ros-
kilde

Sj. Odde
(Snekke-
løbet)

Skagen

Sæby

Vesterø

Anholt

 

54

27

67

41

55

63

47

55

76

55

73

42

70

49

50

Frederikshavn

54

 

64

48

30

109

114

98

62

47

67

124

87

20

6

15

Grenå

27

64

 

87

40

61

57

41

47

96

44

67

25

81

58

60

Göteborg

67

48

87

 

69

111

125

110

101

 

106

135

107

46

51

45

Hals Barre

41

30

40

69

 

93

94

78

33

71

39

104

64

48

25

29

Helsingør

55

109

61

111

93

 

48

32

102

121

100

58

48

125

104

105

Holbæk

63

114

57

125

94

48

 

16

100

137

98

36

37

130

109

110

Hundested

47

98

41

110

78

32

16

 

84

123

81

26

21

114

93

94

Mariager

55

62

47

101

33

102

100

84

 

85

43

110

70

62

57

60

Marstrand

76

47

96

 

71

121

137

123

85

 

108

148

116

36

50

46

Randers

55

67

44

106

39

100

98

81

43

108

 

107

50

85

62

66

Roskilde

73

124

67

135

104

58

36

26

110

148

107

 

47

140

119

120

Sj. Odde
(Snekkeløbet)

42

87

25

107

64

48

37

21

70

116

50

47

 

103

82

83

Skagen

70

20

81

46

48

125

130

114

62

36

85

140

103

 

24

28

Sæby

49

6

58

51

25

104

109

93

57

50

62

119

82

24

 

13

Vesterø

50

15

60

45

29

105

110

94

60

46

66

120

83

28

13

 

 

 

Sundet

 

Bøge-
strøm N.
anduvn.

Dragør

Falsterbo

Helsingør

Hälsing-
borg

Klintholm

Køge

Møn-
broen

Svane-
mølle-
havnen

Bøgestrøm N. anduvn.

 

31

29(s)

59

59

20

27

11

41

Dragør

31

 

14(n)

28

28

43

20

42

10

Falsterbo

29(s)

14(n)

 

39(n)

39(n)

34(s)

28(n)
29(s)

39(s)

23(n)

Helsingør

59

28

39(n)

 

3

70

47

70

20

Hälsingborg

59

28

39(n)

3

 

70

47

70

20

Klintholm

20

43

34(s)

70

70

 

40

30

53

Køge

27

20

28(n)
29(s)

47

47

40

 

38

29

Mønbroen

11

42

39(s)

70

70

30

38

 

52

Svanemøllehavnen

41

10

23(n)

20

20

53

29

52

 

 

 

Østersøen

 

Falsterbo S

Gedser

Klintholm

Rønne

Stralsund

Trelleborg

Ystad

Falsterbo S

 

64

34

63

65

8

33

Gedser

64

 

32

103

50

67

85

Klintholm

34

32

 

78

45

37

56

Rønne

63

103

78

 

81

56

37

Stralsund

65

50

45

81

 

55

64

Trelleborg

8

67

37

56

55

 

26

Ystad

33

85

56

37

64

26

 

 

 

Smålandsfarvandet

 

Ager-

Burg
(Femarn)

Gedser

Karre-
bæks-
minde

Klint-
holm

Lohals

Møn-
broen

Nak-
skov

Nykø-
bing F

Saks-
købing

Trave-
münde

Vor-
ding-
borg

Agersø

 

61

49

16

53

18

38

31

37

31

85

31

Burg(Femarn)

61

 

31

67

60

59

69

43

43*

68

30

77

Gedser

49

31

 

42**

34

68

43

52

13

39**

53

37

Karrebæksminde

16

67

42**

 

44

30

29

38

29

27

92

22

Klintholm

53

60

34

44

 

64

30***

69

46*

49

82

26

Lohals

18

59

68

30

64

 

49

30

46**

36

83

41

Mønbroen

38

69

43

29

30***

49

 

56

35

34

90

11

Nakskov

31

43

52

38

69

30

56

 

50**

39

67

48

Nykøbing F

37

43*

13

29

46*

46**

35

50**

 

26**

65*

27**

Sakskøbing

31

68

39**

27

49

36

34

39

26**

 

92

27

Travemünde

85

30

53

92

82

83

90

67

65*

92

 

101

Vordingborg

31

77

37

22

26

41

11

48

27**

27

101

 

 

* Via Gedser (2,1 m)

** Via Guldborgsund

*** Via Bøgestrømmen

 

 

Lillebælt og farvandet syd for Fyn

 

Assens

Bagen-
kop

Flens-
borg

Frede-
ricia

Fåborg

Hader-
slev

Kiel

Kol-
ding

Lohals

Slesvig

Svend-
borg

Sønder-
borg

Åbenrå

Assens

 

46

48

22

25

16

62

21

51

61

37

29

23

Bagenkop

46

 

48

65

30

58

32

64

31

43

26

32

50

Flensborg

48

48

 

65

42

54

54

65

65

52

51

19

37

Fredericia

22

65

65

 

44

27

81

11

70

80

56

46

39

Fåborg

25

30

42

44

 

34

48

43

31

48

16

27

31

Haderslev

16

58

54

27

34

 

71

28

61

49

47

35

28

Kiel

62

32

54

81

48

71

 

80

59

44

54

40

58

Kolding

21

64

65

11

43

28

80

 

70

79

55

45

38

Lohals

51

31

65

70

31

61

59

70

 

65

15

50

58

Slesvig

61

43

52

80

48

49

44

79

65

 

56

38

57

Svendborg

37

26

51

56

16

47

54

55

15

56

 

36

43

Sønderborg

29

32

19

46

27

35

40

45

50

38

36

 

18

Åbenrå

23

50

37

39

31

28

58

38

58

57

43

18

 

 

 

Århus Bugt og Storebælt

 

Ager-

Ballen

Bo-
gen-
se

Ebel-
toft

Frede-
ricia

Grenå

Hor-
sens

Ka-
lund-
borg

Kerte-
minde

Kor-
sør

Lo-
hals

Ny-
borg

Oden-
se

Sj. Odde
(Snekke-
løbet)

Vejle

Århus

Agersø

 

42

55

66

64

75

63

37

25

8

17

18

54

58

70

68

Ballen

42

 

27

26

36

37

31

18

24

35

43

36

30

25

41

30

Bogense

55

27

 

45*

12

59

23

38

35

47

54

47

34

50

20

39*

Ebeltoft

66

26

45*

 

51*

27

42*

40

49

58

67

61

55

27

56*

20

Fredericia

64

36

12

51*

 

69

30

47

45

56

63

56

43

59

19

46*

Grenå

75

37

59

27

69

 

60

50

59

68

78

71

67

25

70

37

Horsens

63

31

23

42*

30

60

 

45

44

56

62

56

44

54

34

36*

Kalundborg

37

18

38

40

47

50

45

 

23

30

40

33

37

33

53

45

Kerteminde

25

24

35

49

45

59

44

23

 

18

23

16

34

42

51

50

Korsør

8

35

47

58

56

68

56

30

18

 

14

13

46

51

63

61

Lohals

17

43

54

67

63

78

62

40

23

14

 

12

53

60

69

68

Nyborg

18

36

47

61

56

71

56

33

16

13

12

 

46

53

63

61

Odense

54

30

34

55

43

67

44

37

34

46

53

46

 

52

49

54

Sj. Odde
(Snekkeløbet)

58

25

50

27

59

25

54

33

42

51

60

53

52

 

65

36

Vejle

70

41

20

56*

19

70

34

53

51

63

69

63

49

65

 

50*

Århus

68

30

39*

20

46*

37

36*

45

50

61

68

61

54

36

50*

 

 

* Via Søgrund (2,2m)