Afstandstabeller til søs - Limfjorden

 

De angivne afstande er målt fra havn til havn. Hvor det er muligt, er ruterne lagt, så de forløber uden om 4 m kurverne. Men nogle havne, f.eks. Attrup, har ikke 4 m sejldybde, så her er det naturligvis ikke overholdt.
Da al trafik gennem Limfjorden skal gennem Aggersund og Oddesund, er afstandstabellerne for overskuelighedens skyld delt op i tre: mellem
Hals Barre og Aggersundbroen(Limfjorden, øst), mellem Aggersundbroen og Oddesundbroen(Limfjorden, midt) og mellem Oddesundbroen og Thyborøn.(Limfjorden, vest)

 

Afstande mellem Hals Barre og Aggersundbroen:

 

Agger-
sund-
broen

Attrup

Egense

Gjøl

Hals

Hals
Barre

Haver-
slev

Mou

Nibe

Ålborg

Aggersundbroen

 

6,8*

40

15

39

41

5,7*

36

15

22

Attrup

6,8*

 

37

12

36

38

2,01

34

12

20

Egense

40

37

 

25

0,95

2,2

36

3,5

30

17

Gjøl

15

12

25

 

25

27

11

22

5,3

8,1

Hals

39

36

0,95

25

 

2,4

35

2,7

29

16

Hals Barre

41

38

2,2

27

2,4

 

37

5,01

31

19

Haverslev

5,7*

2,01

36

11

35

37

 

33

11

19

Mou

36

34

3,5

22

2,7

5,01

33

 

27

14

Nibe

15

12

30

5,3

29

31

11

27

 

13

Ålborg (Jernbanebroen)

22

20

17

8,1

16

19

19

14

13

 

 

*via BYB 57o1,4' n 9o25,7'o

Limfjorden, midt; Limfjorden, vest

 

 

Afstande mellem Aggersundbroen og Oddesundbroen:

 

Agger-
sund-
broen

Am-
toft

Do-
ver-
odde

Fur

Glyng-
øre

Gyl-
den-
dal

Hjar-
bæk

Hum-
lum

Hvalp-
sund

Je-
gind-
ø

Livø

Løg-
stør

Ny-
kø-
bing

Odde-
sund-
broen

Røn-
bjerg

Sil-
ler-
slev

Ski-
ve

Stru-
er

Sunds-
øre

Thi-
sted

Venø

Vil-
sund

Virk-
sund

Aggersundbroen

 

13

37

17

21

35

36

37

21

31

10

2,5

20

36

9,4

28

30

40

20

22

37

25

30

Amtoft

13

 

25

15

15

29

35

31

20

26

9,2

11

15

30

10

22

29

34

19

10

31

13

29

Doverodde

37

25

 

24

17

13

48

15

33

8,6

31

34

19

14

32

10

42

18

33

13

15

12

42

Fur

17

15

24

 

6,5

21

24

23

9,6

17

8,1

15

6,4

22

8,0

14

19

26

9

23

23

26

19

Glyngøre

21

15

17

6,5

 

14

31

16

16

11

14

18

1,9

15

14

7,3

25

19

15

23

16

27

25

Gyldendal

35

29

13

21

14

 

45

5,9

30

5,5

28

33

16

5,4

29

7,5

39

6,5

30

29

5,6

24

39

Hjarbæk

36

35

48

24

31

45

 

47

15

41

27

33

30

46

27

38

18

50

15

43

47

46

5,6

Humlum

37

31

15

23

16

5,9

47

 

32

7,3

29

34

18

2,6

31

9,6

41

4,0

32

31

1,4

26

41

Hvalpsund

21

20

33

9,6

16

30

15

32

 

27

12

19

16

31

12

23

9,6

35

0,96

28

32

32

9,6

Jegindø

31

26

8,6

17

11

5,5

41

7,3

27

 

24

29

12

6,4

25

3,8

36

10

26

24

7,0

19

36

Livø

10

9,2

31

8,1

14

28

27

29

12

24

 

7,8

13

29

2,3

20

21

32

11

17

29

21

21

Løgstør

2,5

11

34

15

18

33

33

34

19

29

7,8

 

18

33

7,0

25

27

37

18

19

34

23

27

Nykøbing M

20

15

19

6,4

1,9

16

30

18

16

12

13

18

 

17

14

8,9

25

21

15

23

18

26

25

Oddesundbroen

36

30

14

22

15

5,4

46

2,6

31

6,4

29

33

17

 

30

8,6

40

6,3

31

30

3,0

25

40

Rønbjerg

9,4

10

32

8,0

14

29

27

31

12

25

2,3

7,0

14

30

 

22

21

34

11

18

30

22

21

Sillerslev

28

22

10

14

7,3

7,5

38

9,6

23

3,8

20

25

8,9

8,6

22

 

32

13

23

26

9,2

21

32

Skive

30

29

42

19

25

39

18

41

9,6

36

21

27

25

40

21

32

 

44

9,7

37

41

41

13

Struer

40

34

18

26

19

6,5

50

4,0

35

10

32

37

21

6,3

34

13

44

 

35

34

3,8

29

44

Sundsøre

20

19

33

9

15

30

15

32

0,96

26

11

18

15

31

11

23

9,7

35

 

28

31

31

9,7

Thisted

22

10

13

23

23

29

43

31

28

24

17

19

23

30

18

26

37

34

28

 

31

4,9

37

Venø

37

31

15

23

16

5,6

47

1,4

32

7,0

29

34

18

3,0

30

9,2

41

3,8

31

31

 

26

41

Vilsund

25

13

12

26

27

24

46

26

32

19

21

23

26

25

22

21

41

29

31

4,9

26

 

41

Virksund

30

29

42

19

25

39

5,6

41

9,6

36

21

27

25

40

21

32

13

44

9,7

37

41

41

 

Limfjorden, øst; Limfjorden, vest

 

 

Afstande mellem Oddesundbroen og Thyborøn:

 

Agger

Lemvig
Havn

Lemvig
Marina

Oddesund-
broen

Remmer-
strand

Thyborøn

Agger

 

14

13

16

15

15*

Lemvig Havn

14

 

1

11

9,2

11

Lemvig Marina

13

1

 

9,8

8,2

10

Oddesundbroen

16

11

9,8

 

2,8

16

Remmerstrand

15

9,2

8,2

2,8

 

14

Thyborøn

15*

11

10

16

14

 

 

*Via Langholm Løb - Kobberø Løb: 7,2 sm

Limfjorden, øst; Limfjorden, midt